"ആത്മാക്കള്‍"


ഒരു വടി വേണം
ഗ്രഹണസമയത്ത്
ചന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങുന്ന പാമ്പിന്റെ
മണ്ടയ്ക്ക് കൊട്ടാന്‍
ഫക്കീറിന്റെ കുപ്പായംകൊണ്ട്
ചന്ദ്രനെ തേച്ചുമിനുക്കി
ബോധിവൃക്ഷത്തില്‍ തൂക്കണം

പീടികത്തിണ്ണയില്‍ മരിച്ചുവീണ
എനിക്കും നിനക്കുമിടയില്‍
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ദൂരമുണ്ട്
ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ലോകത്ത്
മൂന്നാം കണ്ണ്
മഞ്ഞവെളിച്ചത്തില്‍
തസ്ബീഹു ചൊല്ലുന്ന ചകോരി,
നിമഞ്ജനം ചെയ്തു അസ്ഥികള്‍
നദികളില്‍ തീര്‍ഥാടനം നടത്തി
മോക്ഷപ്രാപ്തിയ്ക്കായ് ക്യൂവിലാണ്
രണ്ടും ആത്മാക്കള്‍

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"