ഭീകരന്മാർ

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്
മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നതു
തിന്നാൻ വേണ്ടിയാണ്
മനുഷ്യൻ സഹജീവികളെ കൊല്ലുന്നതു
തിന്നാനല്ല പിന്നെന്തിനാകും.....

നിനക്ക് സുഖിച്ചു വാഴാൻ
എന്റെ ജീവൻ മതിയാകുമെങ്കിൽ
എടുത്തു കൊള്ളുക
അതിനു മാവോയുടെ പേരും
മതത്തിന്റെ കുപ്പായവും
തീവ്രവാദത്തിന്റെ വേരും
തേടിപ്പോകുന്നതെന്തിന്
മരണത്തിനു ശേഷവും എന്നെ വേട്ടയാടാനോ!

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"