കുരിശ്

"ദൈവം ചെകുത്താനെ 
മരത്തിൽ ആണിയടിച്ചു തളച്ചു 
ചെകുത്താൻ അന്നും ഇന്നും പുലമ്പുന്നു 
ഞാൻ മരക്കുരിശേറിയതു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയെന്ന്" 

Note: ഇത് നിങ്ങളുടെ ശിവനല്ല, 
ഞങ്ങളുടെ ശിവനാണ്, ശിവനേ..........
മഹാത്മാജി മാത്രമല്ല, ഭഗത്സിങും
ഇന്ത്യനാണ്!

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"