ന്യൂ ജെൻ പൂച്ച


കാണാതെപോയ പൂച്ചയെ
ഉമ്മ അടുപ്പിൽ തിരയുന്നു 
ഇന്ന് ഇരുപത്തേഴിനു
കിട്ടിയ വെള്ളിത്തുട്ടില്
പഴയ ചെമ്പിൻ തുട്ടിലെ ക്ലാവ്

അടുപ്പിൽ പൂച്ച ഉറങ്ങുന്നു
ഇനി വിത്തിറിനു കിട്ടുന്ന
റേഷൻ അരിയും, പിന്നെ
മൊല്ലാക്ക ബിസ്മിയോതി-
അറുത്ത മൂരിയും
പെരുന്നാള് കേമമാക്കണം

പൂച്ച പുച്ഛമായി നോക്കി
തിരിഞ്ഞുകിടന്നു
വിറകുകൊള്ളിയിൽ തീയില്ല:
ലൈലത്തുൽഖദർ വന്നതും
പോയതും പൂച്ച അറിഞ്ഞില്ല

സ്വലാത്ത് നഗരിയിലെ ശുനകൻ
തിന്നും കുടിച്ചും കുടവയർ കുലുക്കിയും
പള്ളിപ്പിരിവ് കോടി കടന്നു
ആനന്ദം ......ആനന്ദം ......
ഇതുവഴിയാണ് സ്വർഗ്ഗകവാടം

ഉമ്മ തസ്ബീഹ് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി.....
തുലാഭാരത്തിലെ പാട്ടു പൂച്ചയ്ക്ക്
അറിയില്ലല്ലോ......
ന്യൂ ജെൻ പൂച്ച കേട്ട ഭാവവും നടിച്ചില്ല
ഈ കൊല്ലം റമളാൻ മുപ്പതും-
തികഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിണികൂടി
അള്ളാന്റെ പേരിൽ എഴുതാം.

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"